En Ru Ro

Indicație Geografică Protejată pentru Dulceață de petale de trandafir

Indicație Geografică Protejată pentru Dulceață de petale de trandafir 17.12.2015

Indicație Geografică Protejată pentru Dulceață de petale de trandafir

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a omologat Caietele de sarcini cu „Indicaţie Geografică Protejată Dulceaţă din petale de trandafir Călăraşi”. Caietele de sarcini au fost examinate în cadrul şedinţei Grupului de Lucru instituit prin ordinul ministrului nr. 149 din 04.08.2015.

La ședință au fost invitați Mihail Vladicescu, președintele Asociaţiei Patronale „Uniunea Producătorilor şi Procesatorilor de Fructe şi Pomuşoare din Călăraşi”. O indicaţie geografică este, în principal, un angajament privind calitatea unui produs luat faţă de consumatori şi o garanţie a unor condiţii de concurenţă echitabile pentru producători. Prin urmare, pentru instituirea unui sistem de acordare a protecţiei indicaţiilor geografice este nevoie să fie stabilite caracteristicile principale ale unui produs, precum şi procesul de producţie al acestuia.

Pentru a fi calificat drept un produs cu indicaţie geografică protejată (IGP), acesta trebuie să fie originar din aria geografică respectivă şi să posede o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici ce pot fi atribuite originii geografice. După ce caietul de sarcini este omologat, grupul de solicitanţi iniţiază procedura de înregistrare propriu-zisă a produsului la AGEPI, autoritatea naţională care se ocupă şi cu înregistrarea produselor moldoveneşti pe piaţa din UE.

După ce sunt înregistrate la nivel naţional, produsele sunt transmise gratuit spre protecţie în UE prin intermediul Comitetului Mixt instituit în baza Acordului bilateral încheiat între Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia reciprocă a Indicaţiilor Geografice, semnat la 1 aprilie 2013. Comisia Europeană publică IGP înaintate de Republica Moldova în Jurnalul Oficial spre consultări publice.

Scopul protejării denumirilor de origine şi a indicațiilor geografice asigură obținerea de către fermieri și producători a unui profit echitabil pentru calitățile și caracteristicile unui anumit produs sau ale metodei de producție a acestuia și furnizează informații clare privind produsele cu caracteristici specifice legate de originea geografică, permițând astfel consumatorilor să ia decizii mai informate legate de achiziție.

Conducerea SA "Fabrica de conserve din Călărași” aduce mulțumiri profunde pentru asistență Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Mișcării Ecologiste din Moldova, Polish Aid și Development Policy Foundation (Polonia)!!! 
Toate drepturile rezervate de
Fabrica de Conserve din Călăraşi 1994-2013
Site elaborat de: Agenţia WebConsulting.md